Chúng tôi đã mở ra trang web Trường Nhật ngữ Takasaki Dream.

Tại trường cũng đã được treo bảng hiệu mang tên trường Nhật ngữ Takasaki Dream. Hiện tại trường cũng sử dụng trang facbook mang tên Takasaki Dream Nihongo gakkou. Chúng tôi sẽ đăng những thông tin định kì cơ bản, mong các bạn hãy xem.

Trường Nhật ngữ Takasaki Dream, nơi bắt đầu khởi đầu mới.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chúng tôi.