Học phí, tiền kí túc xá.

Cách nộp tiền học phí

Chúng tôi sẽ thông báo cho những người nộp đơn giấy chứng nhận đủ điều kiện tư cách lưu trú. Người nộp đơn (hoặc người đại diện) sẽ đóng các khoản như phí nhập học, học phí, phí xây dựng, phí tổ chức sự kiện, vv vào tài khoản ngân hàng do trường chúng tôi chỉ định.
Sau khi thanh toán được xác nhận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cư trú, Giấy phép nhập học và Lịch nhập học.

Học phí  

Học phí Chi phí ban đầu khi nhập học 1 tháng 1năm
Lệ phí 20,000 yên 20,000 yên
Phí nhập học 50,000 yên 50,000 yên
Học phí 50,000 yên 600,000 yên
Sách vở 20,000 yên 20,000 yên
Phí dã ngoại 3,000 yên 36,000 yên
Cơ sở hạ tầng 3,000 yên 36,000 yên
Phí bảo hiểm 10,000 yên 10,000 yên
Phí ngân hàng 4,500 yên 4,500 yên
Chi phí đưa đón 10,000 yên 10,000 yên
Tổng cộng 786,500 yên

◆Chú ý

  • Khi thanh toán tiền sẽ phải thanh toán thêm số tiền thuế tiêu thụ.
  • Vui lòng nộp 20,000 yên lệ phí khi nộp đơn đăng kí học.
  • Có trường hợp sẽ phải trả số tiền dịch thuật hồ sơ.
  • Ngoài ra, cũng có trường hợp sẽ phải thanh toán riêng lệ phí khi tham gia sự kiện nào đó.

Học phí và các lệ phí được liệt kê ở trên sẽ bắt đầu từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019, và có thể thay đổi sau tháng 4 năm 2020. Tại thời điểm đó bạn sẽ bị tính phí theo tỷ lệ mới bao gồm cả học viên hiện tại.

〇Chi tiết hãy xem mục download tại quy chế tuyển dụng.

Tiền kí túc xá(6 tháng)

Có phòng dành cho 1 người và phòng dành cho 2 người, tuy nhiên thì 2 bạn sẽ sử dụng 1 phòng.
Nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng tắm được dùng chung. Chi phí gas, điện, nước do chính mình trả.

Lần 1 Chi phí đầu vào 6 tháng
Phí đầu vào 20,000 yên
Tiền nhà (20,000 yên 1 tháng) 120,000 yên
Chăn, đệm 8,000 yên
Tổng cộng 148,000 yên
Lần 2 6 tháng
Tiền nhà 120,000  yên
Tổng cộng 120,000  yên
寮費についてのご注意
  1. 金額はお1人の金額です。
  2. この金額は参考金額です。時期によって費用は多少変動します。
  3. 上記寮費については、学費と一緒にお支払いください。
    他にも部屋を用意しています。